lunes, 28 de diciembre de 2015

TRES MIL EUROS POR UNA LATA DE CERVEZA

La Ley  19/2007 de 11 de Julio, contra la violencia, el racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el deporte, sanciona con multa de 3.001 euros y prohibicción de acceso a los recintos deportivos determinados comportamientos y conductas tipificados en la propia ley como graves.

En el asunto que me fue encomendado el aficionado fue sancionado por introducir bebida alcohólica en lata,  una de cerveza de la marca Estrella Galicia de 33 cl, con un volumen de alcohol de 5,5%.
Los hechos relatados en la denuncia se producen dentro del recinto, no en el momento de acceso al Estadio.

La norma citada como infringida fue el artículo 6.1.a) de la Ley 19/2007 que indica que queda prohibido, como condición de acceso a los recintos deportivos, introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran producir los mismos efectos, así como bengalas, petardos, explosivos o, en general, productos inflamables o corrosivos.
En tales circunstancias el precepto aplicable hubiera sido el art. 7, que viene referido a las condiciones de permanencia en el recinto, donde si se prohibe tener objetos peligrosos y consumir bebidas alcohólicas. 
Es decir, una cosa es la tipicidad de la infracción que supone la coincidencia de una conducta con el supuesto de hecho de la norma tipificante, y otra distinta la cita de la norma infringida, garantía procedimental en tanto que consecuencia de la motivación del acto administrativo sancionador.
En este caso, la omisión de la cita exacta de la norma transgredida supuso la invalidez del acto sancionador en beneficio de mi cliente, según sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo de Vigo de fecha 14 de diciembre.jueves, 3 de diciembre de 2015

Un novo PXOM para Vigo

Un novo PXOM para Vigo levará dous anos

Publicado o 03/12/2015 20:48
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9qKOM2cHJAhVDCBoKHTY3B9gQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.crtvg.es%2Finformativos%2Fun-novo-pxom-para-vigo-levara-como-minimo-dous-anos&usg=AFQjCNGFIwxkyb19OnN5kRzXHIoh7wF54A&sig2=jXEEQdzF2n5Brq-ieHY9vg
O Concello de Vigo comeza a delimitar os proxectos urbanísticos que considera prioritarios para a cidade
Varios expertos en urbanismo tentaron despexar as dúbidas que a anulación do plan xeral provocou nos empresarios de Vigo. Admiten que nestes procesos non caben atallos, pero que o traballo xa feito pode acurtar sensiblemente os prazos. 
"Se o modelo de cidade desta corporación é o mesmo que xa se aprobou en 2008, aprovéitese todo o traballo realizado, non empecemos de novo a imaxinar a cidade", dixo o xurista experto en urbanismo Carlos Coladas. "Tramitar un plan que xa foi informado nos seus contidos por todos os que van ter que volver a informalo, parece que pode ser relativamente sinxelo e que os seus prazos de tramitación serán máis curtos", dixo o ex-xerente de urbanismo de Vigo, Xavier Rivas.
Con todo ,advirten que non poderá haber un novo plan en menos de dous anos. O que si se pode salvar son os proxectos de máis envergadura, como a ampliación do polígono de Balaídos, a Cidade da Xustiza ou a estacion intermodal de Urzaiz, para os que o concello estuda pedirlle á Xunta a declaración de incidencia supramunicipal.
"Queremos resolver esta cuestión e, acatando a sentenza, buscar a vía de resolver os problemas e de retomar a acción urbanística pola vía máis breve e máis segura, con seguridade xurídica, con transparencia e con previsibilidade", dixo o alcalde de Vigo, Abel Caballero.
A líder da oposición, Helena Muñoz, reclámalle ao Concello celeridade na fixación de prioridades.
"O que lle pedimos ao concello de Vigo é axilidade, é dilixencia á hora de poñer enriba da mesa esas solucións, porque neste momento hai moitos cidadáns en Vigo que están nunha situación de inquedanza porque non saben que vai pasar coas súas licenzas", dixo Helena Muñoz, voceira do grupo municipal do PP.
Muñoz e a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, cren que a solución máis rápida sería facer modificacións puntuais no vello plan do 1993 en vez de facer un novo.

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9qKOM2cHJAhVDCBoKHTY3B9gQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.crtvg.es%2Finformativos%2Fun-novo-pxom-para-vigo-levara-como-minimo-dous-anos&usg=AFQjCNGFIwxkyb19OnN5kRzXHIoh7wF54A&sig2=jXEEQdzF2n5Brq-ieHY9vg